Markus Select: Maatwerk met resultaat!

Re-integratie

Re-integratie 2e en 3e spoor
Door ziekte of een ongeval is het mogelijk dat een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard. Markus Select in Doetinchem kijkt naar- en onderzoekt mogelijkheden voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien wordt alles getoetst aan zowel de eisen van Wet Verbetering Poortwachter als het UWV, voor zowel de werkgever als de werknemer.

Re-integratie 2e spoor: wanneer arbeidsdeskundig onderzoek heeft aangetoond dat door ziekte re-integratie van een werknemer in eenzelfde of andere functie binnen het eigen bedrijf/de eigen organisatie niet meer tot de mogelijkheden behoort, zal er buiten het bedrijf/de organisatie naar passend duurzaam werk gezocht moeten worden.

Re-integratie 3e spoor: re-integratie 3e spoor is er voor de (ex) werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden en wordt ingezet wanneer de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA.

Markus Select, met haar expertise op het gebied van re-integratie en haar uitgebreide netwerk van werkgevers/(maatschappelijke) organisaties kan u hierin ondersteunen.
In een re-integratietraject 2e spoor/ 3e spoor bij Markus Selectie staan volgende thema’s centraal:

  • Oriëntatie op persoonlijke omstandigheden;
  • Evaluatie van werkervaringen;
  • Oriëntatie op eigen vaardigheden en kwaliteiten;
  • Oriëntatie op beperkingen fysiek/psychisch;
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt;
  • Sollicitatie naar een nieuw extern dienstverband/passende werkplek.


Ons doel is helder:

  • Een nieuwe passende en duurzame baan/werkplek vinden die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt.
  • Onze ervaring in het begeleiden van mensen in een 2e of 3e spoor re-integratietraject heeft ons geleerd dat een blijvende deelname aan het arbeids- en/of maatschappelijk proces positief bijdraagt tot het welzijn van cliënt.
  • Een goede verslaglegging van de re-integratie gebaseerd op de eisen die in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter gesteld worden aan het re-integratiedossier.
  • De re-integratietrajecten bij Markus Select zijn individueel en maatwerk. Geen mens is immers hetzelfde!

Voor meer inlichtingen over onze werkwijze of een vrijblijvende offerte, neem hier contact met ons op...